SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 8

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zahájil provádění analýzy relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích, v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

čj. ČTÚ-79 797/2012-609
odbor analýz trhů

Top