SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 5

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zahájil provádění analýzy relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/02/2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Úřad při provádění analýzy relevantního trhu nejprve vymezí relevantní trh a výsledky věcného vymezení bude před pokračováním zpracování dalších částí analýzy konzultovat na pracovním jednání se zástupci provozovatelů sítí elektronických komunikací a asociacemi provozovatelů těchto sítí. Úřad předpokládá, že toto jednání proběhne v průběhu května roku 2011. Poté Úřad zpracuje další části analýzy a podle navrženého harmonogramu uspořádá další pracovní jednání v červenci tohoto roku za účelem konzultace návrhu celé analýzy.

ČTÚ čj. 17 304/2011-609
odbor analýz trhů

Top