SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 4

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zahájil provádění analýzy relevantního trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě, v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/02/2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

Úřad při provádění analýzy relevantního trhu nejprve vymezí relevantní trh a výsledky věcného vymezení bude před pokračováním zpracování dalších částí analýzy konzultovat na pracovním jednání se zástupci provozovatelů sítí elektronických komunikací a asociacemi provozovatelů těchto sítí. Úřad předpokládá, že toto jednání proběhne v průběhu června roku 2012. Poté Úřad zpracuje další části analýzy a podle navrženého harmonogramu uspořádá další pracovní jednání v srpnu tohoto roku za účelem konzultace návrhu celé analýzy.

čj. ČTÚ-27 201/2012-609
odbor analýz trhů

Top