SDĚLENÍ o zahájení provádění analýzy relevantního trhu č. 12

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že zahájil provádění analýzy relevantního trhu č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly, ve znění pozdějších změn.

ČTÚ čj. 46 954/2007-609
odbor analýz trhů

Top