SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů v návaznosti na dobrovolnou separaci společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336:

  • Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě – relevantní trh č. 1 podle OOP/1/04.2015-2
  • Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích −; relevantní trh č. 2 podle OOP/1/04.2015-2
  • Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě (původně označený jako relevantní trh č. 1 podle OOP/1/02/2008-2 ve znění OOP/1/04.2012-4)
  • Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě (původně označený jako relevantní trh č. 2 podle OOP/1/02/2008-2 ve znění OOP/1/04.2012-4)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 ve spojení s § 86b odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že zahájil provádění analýz relevantních trhů, na nichž byla společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 −; Michle, IČO: 60193336 (dále jen „O2 Czech Republic“) stanovena jako podnik s významnou tržní silou, a které se vztahují k přístupové síti společnosti O2 Czech Republic. Tento krok navazuje na dobrovolnou separaci společnosti O2 Czech Republic, o které informovala Úřad v souladu s § 86b odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích.

Úřad nejdříve provede analýzu výše uvedených relevantních trhů. Analýzu relevantních trhů č. 3a, 3b a 4 podle OOP/1/04.2015-2 Úřad zahájí poté, co dokončí proces ukládání nápravných opatření na relevantních trzích č. 4, 5 a 6 (původní označení podle OOP/1/02/2008-2 ve znění OOP/1/04.2012-4).

čj. ČTÚ-28 429/2015-611
odbor ekonomické regulace

Top