SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů č. 3, 4, 7

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že zahájil provádění analýz relevantních trhů:

  • č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (bývalý trh č. 9),
  • č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě (bývalý trh č. 11) a
  • č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (bývalý trh č. 16),

v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

ČTÚ čj. 101 318/2008-609
odbor analýz trhů

Top