SDĚLENÍ o zahájení provádění analýz relevantních trhů č. 1, 2, 6

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že zahájil provádění analýzy relevantních trhů:

  • č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě (sloučené bývalé trhy č. 1 a 2),
  • č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě (bývalý trh č. 8) a
  • č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity (bývalý trh č. 8),

v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly.

ČTÚ čj. 19 477/2009-609
odbor analýz trhů

Top