SDĚLENÍ o zahájení přezkumu důvodů, zde je třeba v rámci univerzální služby uložit povinnost poskytovat přístup zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) poskytovaným nejen v pevném místě, rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení

Přechodné ustanovení uvedené v čl. II bodu 10. zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uvádí, že Český telekomunikační úřad do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provede přezkum, zda je třeba uložit povinnost poskytovat službu podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích.

S ohledem na výše uvedené zahájil Český telekomunikační úřad přezkum důvodů, zda je třeba uložit povinnost poskytovat přístup zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) poskytovaným nejen v pevném místě, rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení (dále jen „dílčí služba SKZ“).

Pro účely přezkumu potřebuje Český telekomunikační úřad získat informace, připomínky a podněty o poskytování dílčí služby SKZ, a to od co nejširšího spektra subjektů. Na základě výsledků přezkumu Český telekomunikační úřad vydá záměr o dalším uložení, případně neuložení povinnosti.  Tento záměr odůvodní.

 

čj. ČTÚ-53 356/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top