Sdělení o zahájení konzultace k předběžné analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v roce 2018 provedl test tři kritérií na vymezeném mobilním trhu, který zahrnoval hlasové služby, SMS a datové služby, poskytované prostřednictvím sítí 2G, 3G a 4G. Test prokázal, že tento trh, konkrétně z hlediska hodnocení segmentu rezidentních zákazníků, naplňuje definovaná kritéria a je vhodný pro ex-ante regulaci. V návaznosti na výsledky testu tři kritérií provedl ČTÚ (pre)analýzu mobilního trhu (segmentu rezidentních zákazníků) s cílem vyhodnotit, zda na testem vymezeném velkoobchodním trhu existuje podnik/podniky s významnou tržní silou. ČTÚ pro svoje hodnocení využil postup a kritéria stanovená pro posouzení existence podniku s významnou tržní silou v rámci analýzy relevantního trhu. S ohledem na charakter mobilního trhu, který je trhem oligopolním, vyhodnocená kritéria indikují existenci tacitní koluze všech tří síťových mobilních operátorů, a to O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.  

Jakkoliv je příprava (pre)analýzy mobilního trhu v návaznosti na provedený test tří kritérií prováděna mimo standardní režim analýzy relevantního trhu, ČTÚ dosavadní závěry hodnocení jednotlivých kritérií nyní zveřejňuje s cílem umožnit všem dotčeným subjektům vyjádřit se k předběžným závěrům ČTÚ. Úřad všechny obdržené připomínky vyhodnotí a jejich vypořádání zveřejní. Současně bude informovat o dalším postupu.

Připomínky k závěrům předběžné analýzy existence podniků s významnou tržní silou na mobilním trhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Připomínky lze předkládat v elektronické formě zasláním na adresu elektronické podatelny podatelna@ctu.cz, případně do datové schránky ČTÚ (identifikátor a9qaats), v předmětu prosíme uveďte naši spisovou značku.

čj. ČTÚ-43 508/2018-611
odbor ekonomické regulace


Konzultace je ukončena.

Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty:


Rámcová pozice Českého telekomunikačního úřadu k připomínkám k Analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb:

Rámcová pozice ČTÚ

Soubory ke stažení
Top