SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru k zajištění poskytování základních služeb podle zákona o poštovních službách pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 37 odst. 5 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, obdržel připomínky podané způsobem podle čl. 6 odst. 2 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě.

čj. ČTÚ-54 314/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top