SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že během veřejné konzultace podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), obdržel připomínky podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě zde.

Konečné znění Závěrů přezkoumání a znaleckého posudku je uvedeno v oznámení zde.

čj. ČTÚ-65 183/2016-613/XII. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top