SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2016-Y pro kmitočtové pásmo 146 – 174 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel připomínku podanou způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. Připomínka byla označena za neveřejnou.

Způsob vypořádání připomínky je uveden v textu opatření na diskusním místě zde.

čj. ČTÚ-86 802/2016-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

Top