SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2021-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, připomínky od 3 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek na diskusním místě.

Čj. ČTÚ-51 555/2021-610
odbor regulace
elektronických komunikací a poštovních služeb

Top