SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x

Dne 1. března 2022 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vyhlásil veřejnou konzultaci k uplatnění připomínek k návrhu nového opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022‑x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám, a to za účelem uložení dočasných opatření (dále jen „návrh opatření“), která jsou nezbytná k nápravě identifikovaných selhání trhu. Úřad stanovil lhůtu pro podávání připomínek do 8. března, kterou následně prodloužil do 18. března 2022.

Na základě souhrnného posouzení připomínek od všech připomínkujících subjektů včetně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se Rada Úřadu rozhodla ukončit proces navazující na veřejnou konzultaci návrhu opatření, a dále ve věci analýzy relevantního trhu č. 3 postupovat podle § 131 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích (dále jen „zákon“).

V souladu se zásadou hospodárnosti se Rada Úřadu rozhodla detailně nevypořádávat jednotlivé připomínky z veřejné konzultace k návrhu opatření a zveřejnit toto souhrnné sdělení.

Obdržené připomínky k návrhu opatření Úřad vezme případně v úvahu při přípravě změny návrhu analýzy relevantního trhu č. 3 postupem podle § 131 odst. 2 zákona.

Čj. ČTÚ-9 996/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top