SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 3 (A/3/xx.2021-x) připomínky od více než 160 subjektů podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Výsledky veřejné konzultace k analýze relevantního trhu č. 3 včetně vypořádání připomínek jsou uvedeny na diskusním místě.

čj. ČTÚ-5 027/2020-611
odbor ekonomické regulace

Top