SDĚLENÍ o výsledku veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y

Český telekomunikační úřad sděluje, že ve veřejné konzultaci podle § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, obdržel k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. 2 (č. A/2/xx.2022-Y) připomínky od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a společnost CETIN a.s. zaslala své stanovisko podané způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě. Stanoviska a názory Úřad dle čl. 9 odst. 4 Pravidel nevypořádává, ale přihlíží k nim v konečném znění opatření, tj. této analýzy.

Výsledky veřejné konzultace jsou uvedeny včetně vypořádání připomínek k analýze relevantního trhu č. 2 na diskusním místě.

Čj. ČTÚ-5270/2022-611
odbor ekonomické regulace

Top