SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 108 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlásil podle § 21 zákona výběrové řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM.

Cílem výběrového řízení je přidělit k používání rádiové kmitočty z uvolněných úseků 881,9–888,1 / 926,9–933,1 MHz a 889,9–890,1 / 934,9–935,1 MHz pro zajištění dalšího rozvoje existujících sítí GSM, a současně vytvoření základních podmínek pro možné budoucí využití pásma GSM 900 i novými širokopásmovými mobilními službami.

Výběrové řízení je vyhlášeno zveřejněním v částce 5/2009 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 12 636/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top