SDĚLENÍ o vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytujícího v rámci univerzální služby dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení

Český telekomunikační úřad sděluje, že na základě § 39 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlásil výběrové řízení na podnikatele, kterému bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

  • přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona.

Výběrové řízení je vyhlášeno dnem zveřejnění v částce 7/2009 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 19 726/2009-610/IV. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top