SDĚLENÍ o Vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů (dále jen „zvláštní ceny“), které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a na základě § 39 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena následující povinnost:

umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů (dále jen „zvláštní ceny“), které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.

Výběrové řízení je vyhlášeno dnem zveřejnění v částce 1/2008 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 91 098/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top