SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen

výběrové řízení na poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 39 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vydal zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 Zákona.

čj. ČTÚ-95 758/2016-610/IV. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top