SDĚLENÍ o vydání zprávy o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby veřejných telefonních automatů

Český telekomunikační úřad vydává podle § 39 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým byla uložena povinnost poskytovat dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích.

čj. ČTÚ-13 336/2017-610/VI. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top