SDĚLENÍ o vydání změny č. 2/2008 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/09.2005

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal změnu č. 2/2008 síťového plánu signalizace veřejných komunikačních sítí SP/3/09.2005.

Tento síťový plán nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Síťový plán Úřad uveřejnil na Portálu veřejné správy a v částce 11/2008 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 39 732/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top