SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/2/07.2007-12, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2007-12, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků. Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil v částce 14/2007 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 39 628/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top