SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn.

Český telekomunikační úřad sděluje, že k provedení § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal všeobecné oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších změn.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho zveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

čj. ČTÚ-38 773/2014-610/III. vyř. 
odbor regulace 
komunikačních činností a poštovních služeb

Top