SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil v částce 14/2007 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 39 627/2007-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top