SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal všeobecné oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

čj. ČTÚ-130 768/2011-610/III. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Soubory
Top