SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/1/12.2018-8 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 1. února 2019.

Uvedené všeobecné oprávnění Úřad uveřejnil dne 20. prosince 2018 v částce 14/2018 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-63 125/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top