SDĚLENÍ o vydání všeobecného oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/1/05.2017-2 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací.

Všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dne 19. června 2017.

Uvedené všeobecné oprávnění ČTÚ uveřejnil dne 2. června 2017 v částce 8/2017 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

čj. ČTÚ-16 736/2017-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top