SDĚLENÍ o vydání síťového plánu identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/04.2008

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal síťový plán identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/04.2008.

Síťový plán nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.

Síťový plán Úřad uveřejnil na Portálu veřejné správy a v částce 8/2008 Telekomunikačního věstníku.

ČTÚ čj. 33 444/2008-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top