SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci uložení povinností podnikům s významnou tržní silou a zrušení povinností na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy ČTÚ č. A/1/04.2016-5, vydala Rada ČTÚ rozhodnutí, kterými se ukládají povinnosti společnostem Air Telecom s.r.o., nástupce, O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. jako podnikům s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích“.

odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top