SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí ve věci stanovení podniků s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých mobilních sítích“

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu č. A/2/04.2020-4, vydala Rada Úřadu rozhodnutí, kterými se stanovují společnosti Nordic Telecom s.r.o., O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. jako podniky s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – „Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých mobilních sítích“.

 

čj. ČTÚ-44 637/2020-611
odbor ekonomické regulace

Top