SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že Rada Úřadu vydala v řízení se společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, rozhodnutí čj. ČTÚ-33 735/2015-610/VII. vyř.o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne 3. prosince 2014 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona. Nedílnou součástí rozhodnutí je také příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby na rok 2016.

Rozhodnutí bylo doručeno dne 7. září 2015 společnosti O2 Czech Republic a. s.

čj. ČTÚ-33 735/2015-610/VIII. vyř.

odbor regulace

komunikačních činností a poštovních služeb

Top