SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. ze dne 8. března 2012 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že Rada Úřadu vydala v řízení se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, rozhodnutí čj. ČTÚ-157 150/2012-610/IV. vyř. o změně rozhodnutí čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VI. vyř. ze dne 8. března 2012 o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě v souladu s § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součást rozhodnutí tvoří příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro roky 2013 a 2014.

Rozhodnutí bylo doručeno dne 27. září 2012 společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

čj. ČTÚ-157 150/2012-610/V. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top