SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikacích v pásmu 470–790 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že předseda Rady ČTÚ vyhověl v řízení podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), žádosti subjektu Česká televize se sídlem Praha 4, Kavčí hory, PSČ 140 70, IČO 00027383, a rozhodl o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné sítě elektronických komunikací v pásmu 470 MHz až 790 MHz, respektive 694 MHz.

Rozhodnutí o změně přídělu je v souladu s čl. II přechodná ustanovení, bod 5 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 438/1991 Sb., o České televizi.

V návaznosti na výše uvedené rozhodl předseda Rady ČTÚ o změněném přídělu rádiových kmitočtů v souladu s § 122 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích.

Příděl je platný do 31. prosince 2030.

čj. ČTÚ-21 532/2019-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top