SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o zadržení plateb

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 35 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal na základě podnětu Policie České republiky rozhodnutí o zadržení plateb uhrazených z titulu volání na zpoplatněné telefonní číslo 900 850 555.

Soubory
Top