SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že Rada Úřadu vydala v řízení se společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 −; Michle, IČO: 60193336, rozhodnutí čj. ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona (dále jen „Povinnost“). Nedílnou součástí rozhodnutí je také příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby na rok 2015.

Rozhodnutí bylo doručeno dne 8. prosince 2014 společnosti O2 Czech Republic a.s.

čj. ČTÚ-43 493/2014-610/XI. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top