SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že Rada Úřadu vydala v řízení se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, rozhodnutí čj. 130 145/2011-610/VI. vyř. o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě v souladu s § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součást rozhodnutí tvoří příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2012.

Rozhodnutí bylo doručeno dne 9. března 2012 společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

čj. ČTÚ-130 145/2011-610/VII. vyř.
odbor regulace
komunikačních činností a poštovních služeb

Top