SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/1/04.2006-15 ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 - „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 51 odst. 3 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/1/04.2006-17 Rada Českého telekomunikačního úřadu vydala rozhodnutí o ceně č. CEN/1/04.2006-15, kterým se ukládají povinnosti související s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“ , a to společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. , se sídlem Olšanská 55/5 , 130 34 Praha 3 , IČ: 60193336.

ČTÚ čj. 16 261/2006-611/V. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top