SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. REM/13/11.2006-72 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 13 - Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/13/08.2006 30 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/13/11.2006-72, kterým se ukládají společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu č. 13 – Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací.

ČTÚ čj. 39 464/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Rozhodnutí doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 20. 12. 2006.

Top