SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí čj. 42 684/2006-610/III. vyř. ve věci zrušení povinností subjektu s významným podílem na trhu

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 a 137 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/6/08.2006-28 Rada Úřadu vydala rozhodnutí čj. 42 684/2006-610/III. vyř., kterým se ruší společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu č. 6 – veřejně dostupné mezinárodní telefoní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby.

ČTÚ čj. 42 684/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Rozhodnutí doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 25. 10. 2006.

Top