SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/7/03.2010-20 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (společnost MobilKom, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/7/09.2009-11 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/7/03.2010-20, kterým se stanoví společnost MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ: 48171000, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti MobilKom, a.s. dne 25. 3. 2010.

ČTÚ čj. 93 002/2009-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top