SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/5/04.2009-7 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 5 (bývalý) – Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/5/01.2009-3 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/5/04.2009-7, kterým ruší stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby“.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 29. 4. 2009.

ČTÚ čj. 4 251/2009-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Top