SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/4/04.2009-5 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 (bývalý) – Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/4/01.2009-1 vydal rozhodnutí Rady Úřadu č. SMP/4/04.2009-5, kterým ruší stanovení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu „Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 29. 4. 2009.

ČTÚ čj. 2 222/2009-609/VI. vyř.
odbor analýz trhů

Top