SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2010-50 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost MobilKom, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/10.2009-13 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/3/04.2010-50, kterým se stanoví společnost MobilKom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 180 60 Praha 8, IČ: 48171000, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti MobilKom, a.s. dne 14. 4. 2010.

ČTÚ čj. 92 771/2009-609/X. vyř.
odbor analýz trhů

Top