SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2010-47 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (podnikatel Michal Najman)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/10.2009-13 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/3/04.2010-47, kterým se stanoví podnikatel Michal Najman, místem podnikání Na Landeku 668/10, 725 29 Ostrava – Petřkovice, IČ: 63334054, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno podnikateli Michalu Najmanovi dne 12. 4. 2010.

ČTÚ čj. 92 772/2009-609/VIII. vyř.
odbor analýz trhů

Top