SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-1 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (společnost GTS NOVERA s.r.o.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/3/10.2009-13 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/3/03.2010-1, kterým se stanoví společnost GTS NOVERA s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti GTS NOVERA s.r.o. dne 23. 3. 2010.

ČTÚ čj. 92 757/2009-609/VIII. vyř.
odbor analýz trhů

Top