SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. SMP/2/03.2010-4 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.)

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/2/10.2009-12 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. SMP/2/03.2010-4, kterým se stanoví společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, podnikem s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 25. 3. 2010.

ČTÚ čj. 97 170/2009-609/VII. vyř.
odbor analýz trhů

Top