SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/08.2007-1 ve věci změny povinnosti uložené subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/9/04.2006-19 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/9/08.2007-1, kterým se mění povinnosti uloženou na základě § 51 odst. 3 Zákona společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, na relevantním trhu č. 9 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 16. 8. 2007.

ČTÚ čj. 69 648/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top