SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2006-37 ve věci uložení povinností podniku s význanou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/9/04.2006-19 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/9/05.2006-37, kterým se ukládají společnosti GTS Novera a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 61058904, povinnosti na relevantním trhu „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“.

ČTÚ čj. 15 906/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Rozhodnutí bylo doručeno společnosti GTS Novera a.s. dne 1. 6. 2006.

Top