SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí č. REM/8/04.2006-5 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 8 - Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle výsledků analýzy relevantního trhu vydané opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. A/8/03.2006-16 Rada Úřadu vydala rozhodnutí č. REM/8/04.2006-5, kterým se ukládají společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336, povinnosti na relevantním trhu „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.

ČTÚ čj. 3 730/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top